صنعت‌ یار ایران

اسلب یا تختال

ویژگی‌ها
  • کاربرد : تولید انواع ورق، تسمه
  • ابعاد : 30x110x300 cm3