صنعت‌ یار ایران

سولفات آلومینیوم

ویژگی‌ها
  • شکل ظاهری : سفید رنگ به شکل کریستالی
  • کاربرد : استفاده در کشاورزی، کاغذسازی