صنعت‌ یار ایران

مخزن اسپتیک

ویژگی‌ها
  • حجم مخزن : 2000تا100000لیتر
  • وزن : 457تا14967کیلو گرم
  • ضخامت : 4تا10میلی متر